Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuws

Laatste nieuws

2019-06-20 - Problemenvraag Omnibusenquête 2019

In de Omnibusenquête 2019 (‘Rotterdammers aan het woord’) is onder meer ook een vraag opgenomen naar de belangrijkste problemen in Rotterdam die met voorrang moeten worden aangepakt. In deze notitie worden de resultaten beschreven.

2019-06-20 - Mogelijke huurlasten in Rotterdam

Berekening van de maximale ruimte voor netto huurlasten van een aantal soorten huishoudens wat betreft samenstelling, leeftijd en inkomen in Rotterdam in 2018 volgens minimale en bovenminimale voorbeeldbegrotingen van het NIBUD, waarbij de netto huurlasten de sluitpost vormen. Ook is een schatting opgenomen van het daadwerkelijk voorkomen van de diverse soorten hurende huishoudens.

Deze berekeningen worden voorafgegaan door een korte samenvatting van conclusies uit eerdere onderzoeken over de problematiek van betaalbaarheidsrisico’s voor huurders met te hoge woon- of huurlasten gezien de ruimte die zij daarvoor van hun inkomen overhouden na aftrek van noodzakelijke overige uitgaven.

 

2019-06-17 - Basismonitor NPRZ Verklarende analyse

In deze analyse wordt gezocht naar verklaringen voor de verschillen in onderwijsprestaties van jongeren wonend in Rotterdam Zuid en jongeren wonend in overig Rotterdam. In de analyse is betrokken de eindtoets in groep 8 van het basisonderwijs én de op-/afstroom in het derde leerjaar van het voortgezet onderwijs ten opzichte van het schooladvies gegeven in groep 8 van het basisonderwijs.

2019-06-04 - Notitie Vragen RTHA Omnibusenquête 2019

In Vragenlijst C van de Omnibusenquête 2019 zijn onder meer ook vragen over de luchthaven Rotterdam The Hague Airport opgenomen. In deze notitie worden de resultaten beschreven.

 

 

2019-05-27 - Trends in sociaaleconomische gezondheidsverschillen in Rotterdam

Deze feitenkaart beschrijft de trends in verschillen in gezondheid (ervaren gezondheid en een hoog risico op een depressie of angststoornis), ongezond gedrag (roken en alcoholgebruik), obesitas en sociale indicatoren (eenzaamheid en moeite met rondkomen) tussen mensen met een lage en hoge SES in Rotterdam in de periode 2008-2016.

 

 

2019-04-23 - Jeugdstelsel in de groei

Ontwikkelt het Rotterdamse jeugdstelsel zich in de gewenste richting? Ja, ten dele, luidt het antwoord op basis van uitvoerig onderzoek. Er worden bijvoorbeeld meer jeugdigen uit kwetsbare gezinnen bereikt. Daartegenover staat dat in de eerste jaren na de transitie van de jeugdhulp het beroep op de crisishulp flink toenam. En er ligt een uitdaging om de samenwerking in de keten te verbeteren. Over deze en vele andere aspecten van het nieuwe jeugdstelsel in Rotterdam kunt u meer lezen in het rapport Jeugdstelsel in de groei

Ouder nieuws