Een ogenblik geduld a.u.b.

Thema's

Nieuws

 • Schoolkeuzemotieven voor het voortgezet onderwijs
  2018-10-15 11:15:06 / Ruben Autar

  Op verzoek van de afdeling Onderwijs is een literatuurstudie verricht naar het schoolkeuzeproces en de schoolkeuzemotieven voor het voortgezet onderwijs. Het opleidingsniveau en de achtergrond van ouders spelen een rol bij deze keuze.

   

  Schoolkeuzemotieven voor het voortgezet onderwijs

 • De veranderende vraag naar arbeid in de bancaire sector in Rotterdam
  2018-10-04 11:26:04 / Ruben Autar

  Uit verschillende arbeidsmarktrapportages blijkt dat de aard van het werk en de beroepen verandert. De veronderstelling is dat werkgevers steeds vaker van werknemers verlangen dat ze over goede sociale vaardigheden beschikken en dat ze ICT-vaardig zijn. Er zou bij werkgevers minder behoefte zijn aan werknemers die routinematig werk doen of die administratieve werkzaamheden verrichten, dit vanwege de toenemende digitalisering en robotisering. Dit kwalitatief onderzoek gaat in op de vraag in hoeverre de vraag naar arbeid is veranderd vanaf de crisis tot nu en in hoeverre deze verandert in de komende tien jaar. Deze verdiepende analyse heeft OBI uitgevoerd voor één specifieke sector; namelijk de bancaire sector, omdat in deze sector veel arbeidsplaatsen zijn verdwenen vanaf de crisis tot nu. Het is de vraag in hoeverre deze ontwikkelingen als voorbode gezien kunnen worden voor andere sectoren. Ook is onderzocht hoe banken, bankpersoneel en Rotterdamse onderwijsinstellingen hiermee omgaan.

 • Samen talenten en kansen versterken
  2018-10-02 10:41:05 / Ruben Autar

  De stad Rotterdam heeft de laatste jaren positieve ontwikkelingen doorgemaakt. Gelijke kansen en mogelijkheden voor iedere Rotterdammer blijft een grote opgave. De kwaliteit van onderwijs is essentieel om Rotterdams talent optimaal te ontwikkelen. De Kenniswerkplaats Rotterdams Talent draagt al sinds 2011 bij aan kennisontwikkeling en kennisuitwisseling op het gebied van onderwijsbeleid en de praktijk van het onderwijs in Rotterdam. Gevraagd en ongevraagd werken we met kennis- en onderwijsinstellingen aan een beter onderwijs in Rotterdam. Met dit manifest biedt de Kenniswerkplaats Rotterdams Talent het nieuwe college en onderwijsbesturen specifieke aanbevelingen voor robuust en passend Rotterdams onderwijs.

  Samen talenten en kansen versterken

Tweets