Een ogenblik geduld a.u.b.

Thema's

Nieuws

 • Problemenvraag OmnibusenquĂȘte 2019
  2019-06-20 11:57:45 / Ruben Autar

  In de Omnibusenquête 2019 (‘Rotterdammers aan het woord’) is onder meer ook een vraag opgenomen naar de belangrijkste problemen in Rotterdam die met voorrang moeten worden aangepakt. In deze notitie worden de resultaten beschreven.

 • Mogelijke huurlasten in Rotterdam
  2019-06-20 11:37:33 / Ruben Autar

  Berekening van de maximale ruimte voor netto huurlasten van een aantal soorten huishoudens wat betreft samenstelling, leeftijd en inkomen in Rotterdam in 2018 volgens minimale en bovenminimale voorbeeldbegrotingen van het NIBUD, waarbij de netto huurlasten de sluitpost vormen. Ook is een schatting opgenomen van het daadwerkelijk voorkomen van de diverse soorten hurende huishoudens.

  Deze berekeningen worden voorafgegaan door een korte samenvatting van conclusies uit eerdere onderzoeken over de problematiek van betaalbaarheidsrisico’s voor huurders met te hoge woon- of huurlasten gezien de ruimte die zij daarvoor van hun inkomen overhouden na aftrek van noodzakelijke overige uitgaven.

   

 • Basismonitor NPRZ Verklarende analyse
  2019-06-17 11:17:26 / Ruben Autar

  In deze analyse wordt gezocht naar verklaringen voor de verschillen in onderwijsprestaties van jongeren wonend in Rotterdam Zuid en jongeren wonend in overig Rotterdam. In de analyse is betrokken de eindtoets in groep 8 van het basisonderwijs én de op-/afstroom in het derde leerjaar van het voortgezet onderwijs ten opzichte van het schooladvies gegeven in groep 8 van het basisonderwijs.

Tweets