Een ogenblik geduld a.u.b.

Thema's

Nieuws

 • Bevolkingsmonitor april 2019
  2019-04-17 10:31:38 / Ruben Autar

  Op 1 april telde Rotterdam 646.343 inwoners, dat is een toename met bijna tweeduizend inwoners sinds 1 januari. De groei is wat sterker dan in dezelfde periode vorig jaar, toen er bijna 1.700 Rotterdammers bij kwamen. De groei heeft vooral te maken met een positief buitenlands migratiesaldo (meer vestigers dan vertrekkers).

   

  Bevolkingsmonitor april 2019

 • Onderzoek oorzaken dak- en thuisloosheid Rotterdam
  2019-04-15 14:08:55 / Ruben Autar

  In 2018 heeft bureau Intraval/Breuer in opdracht van de gemeente een grootschalig onderzoek gedaan naar dakloosheid in Rotterdam. De onderzoeksvraag luidde: “Wat zijn de redenen c.q. oorzaken van dak- en thuisloosheid onder jongeren (18-23 jaar), volwassenen (23+) en gezinnen (23+ met kinderen) die zich na 1 januari 2017 hebben gemeld bij de stedelijke loketten?’Er is voor dit onderzoek onder meer gesproken met 223 (voormalig) daklozen. Het onderzoek bevestigd dat dakloosheid niet één hoofdoorzaak kent, maar er sprake is van een combinatie van factoren.Op basis van het onderzoek zijn verschillende typen daklozen benoemd.

 • Langer Gezond? Hoeveel jaar leven we in goede gezondheid?
  2019-04-15 11:35:32 / Ruben Autar

  Integrale Gezondheidsmonitor Rijnmond

  De levensverwachting neemt in de gemeenten in de regio Rijnmond nog steeds toe. Dit is vergelijkbaar met het landelijke beeld. Voor Rotterdam geldt dat de levensverwachting steeds meer opschuift naar het landelijk gemiddelde. Ongeveer driekwart van ons leven brengen we door in een goede ervaren gezondheid. In het rapport ‘Langer gezond’ is berekend hoeveel jaar we in goede ervaren gezondheid leven.

Tweets